(haberindeks) İstanbul, 03.09.2014, Akfen Holding'e bağlı AkfenHES Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Elen Enerji Üretimi San. Tic. A.Ş.'nin, Sakarya ilinde bulunan Doğançay HES 2 projesi enerji üretimine başladı.

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından verilen izinle üretime geçen 15,1 MW kurulu güç kapasitesine sahip üç üniteden oluşan Doğançay HES 2’nin 10,1 MW kurulu güce sahip yıllık 59 GWs elektrik üretmesi beklenen iki ünitesi 29 Ağustos 2014 tarihi itibariyle ticari enerji üretimine başladı.

Akfen Holding, 29 Ağustos 2014 tarihi itibariyle, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği 10 hidroelektrik santralinde toplam 154,6 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 659,6 GWs üretim kapasitesine ulaştı.