(haberindeks) İstanbul, 03.09.2014, Avealabs bünyesindeki Kuluçka Merkezi ile genç girişimcilere hem iletişim hem de teknolojik altyapı desteği sunan Avea, bu yıl özel şirketlerin de dahil edildiği TÜBİTAK '1512 B Girişimcilik Aşamalı Destek Programı'nda çağrı ortağı olarak seçildi.

2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak hayata geçirilen Girişimcilik Aşamalı Destek Programı; teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirlerini, katma değer yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmek isteyen girişimcilerin, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesini sağlıyor. Program, uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün/hizmetleri geliştirebilen genç şirketlerin doğmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

  Avea 3 Ayrı Alanda Girişimcileri Destekleyecek

Yenilikçi iş fikirlerinin kademeli olarak ticari ürün ya da hizmete dönüştürülmesine yönelik olarak 4 aşamadan oluşan 1512 programı kapsamında, Avea adına yapılan girişim çağrıları; 'telekom, bilişim ve şebeke ekipmanları optimizasyonu, yenilikçi uygulama ve servis geliştirilmesi', 'büyük veri işleme/anlamlandırma teknolojileri' ve 'M2M (Makineler Arası İletişim) teknolojileri' olmak üzere üç ayrı başlık altında yer alıyor.

  Avea Kuluçka Merkezi, Avea’yı Tercih Eden 16 Girişimci Arasından 2. Aşamaya Geçenlere Kapılarını Açıyor

4 aşamadan oluşan 1512 Programı, girişimcileri iş fikirlerinden ticari başarıya taşımayı hedefliyor. Avea’nın önerdiği çağrı konularını tercih eden 16 girişimci içinden, panel değerlendirmeleri sonuçları dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, ikinci aşamaya devam etmesi uygun bulunanlara, Avea Kuluçka Merkezi’nin kapıları açılacak.

Girişimcilik eğitimi ve TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanan birinci aşamanın ardından ikinci aşamada, iş planı çerçevesinde, kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması gibi) çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu aşamada rehber desteği zorunlu olup, proje süresince periyodik olarak rehber-girişimci görüşmeleri devam ettiriliyor. Ticarileşmeye konu olabilecek veya uygulamaya aktarılabilecek ürün/hizmetin prototip olarak ortaya konma sürecini içeren 3. aşamanın ardından, çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan projeler için, 4. aşamada, ticarileştirmeyi kolaylaştıracak hizmetlerden yararlanma fırsatı sunulacak. Bu projelerin tespitinde TÜBİTAK, özellikle şirketin hazırlayacağı 'ticarileştirme iş planı' ve izleyici ve mentor raporlarını referans olarak kullanacak.

  Avea, Kuluçka Merkezi’nden Sonra TUBİTAK’ın Projesiyle Genç Girişimcileri Destekliyor

Avea Kıdemli IT Direktörü Egemen Kurdoğlu; TÜBİTAK’ın bu yıl önde gelen özel şirket kuruluşlarını da dahil ettiği '1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “AveaLabs bünyesinde yer alan Kuluçka Merkezimiz ile, TÜBİTAK ve daha pek çok kuruma, girişimcileri desteklemek adına esin veren ve öncülük eden önemli bir değer yarattık. Türkiye’nin ilk lisanslı Ar-Ge Merkezi’nde faaliyet gösteren Kuluçka Merkezimizde, teknoloji tabanlı yeni işletmelerle işini yeni kurmuş, ürün geliştirmek ve olgunlaştırmak isteyen girişimci şirketlere Avea’nın modern ofis olanakları, iletişim desteği ve test laboratuvarlarına erişim imkânlarıyla donatılmış altyapısını sunuyoruz. Bu nedenle TÜBİTAK’ın girişimcilere sermaye ve mentorluk desteği sağlayan projesi, bu misyonumuzu desteklediği için bizi çok heyecanlandırıyor.

Türkiye’de ve dünyada teknoloji odaklı, yenilikçi fikirlerin katma değere dönüşebilmesi için gereken proje finansmanı, şirketleşme ve yatırım süreci, genç girişimcilerin önünde büyük engeller oluşturuyor. TÜBİTAK’ın genç girişimci firmaların oluşumuna ve gelişimine destek verdiği ‘1512‘ programını bu nedenle çok önemsiyor ve programa bu yıl Avea olarak dahil olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

  Avea Kuluçka Merkezi Hakkında

AveaLabs bünyesinde yer alan Kuluçka Merkezi, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe şirket kurmak ve işlerini büyütmek isteyen genç girişimcilere altyapı ve pazarlama kanallarını açmanın yanı sıra projelerini büyütüp geliştirebilecekleri bir ekosistem sunuyor.

Kuluçka Merkezi bünyesinde ortaya konan iş planları ve performanslara göre, 6 ila 18 aylık bir süre boyunca AveaLabs tarafından sunulan ayrıcalık ve olanaklardan yararlanabilen girişimciler, ayrıca Avea’nın farklı ölçeklerdeki firmalarla işbirliği platformu olan Avea İş Ortaklığı kapsamında değerlendirilme imkanı da yakalıyor.