(haberindeks) İstanbul, 11.08.2014, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Goodyear’ın desteğiyle hayata geçirilen, 'Trafikte Gençlik Hareketi' projesi; öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve okul servisi sürücülerini trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

  Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında yürütülen projeyle, özellikle lise döneminde bulunan gençlerin trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığını geliştirmek amaçlanıyor.

Proje kapsamında geliştirilen materyal ve içerikler, lise son sınıfta okutulan Trafik ve İlk Yardım dersi'nin daha verimli işlenmesine katkıda bulunuyor.

Öğrenci-veli-servis şoförü arasındaki etkileşimin trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacak şekilde işlemesini sağlayan yöntem ve araçlar sunan Trafikte Gençlik Hareketi, böylece trafik güvenliğinin okullarda gündemde kalmasını sağlıyor. Goodyear’ın destek verdiği proje kapsamında, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı uygulamaları için, Ekim 2013’te yaklaşık 50 öğretmenin katıldığı bir eğitim semineri gerçekleştirildi. 2013 Kasım-2014 Haziran döneminde, belirlenen okullarda 10 bin öğrenciye, 20 bin veliye ve 500 servis sürücüsüne ulaşıldı.

  Amaç, Öğrencilere Trafikte Olumlu Davranış Değişikliği Kazandırmak

'Trafikte Gençlik Hareketi' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim seminerine katılan öğretmenlere yönelik yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları sonucunda, seminerin, öğretmenlerin birçok konuda bilgi düzeyini artırdığı görüldü. ''Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk sayesinde, hava sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu koşullarda lastiğin tutunma özelliği korunarak daha kısa fren mesafesi elde edilir'' sorusunun yanıtını eğitim öncesinde öğretmenlerin doğru bilme oranı %79 iken, eğitim sonrasında bu oran 21 puan aratarak %100’e yükselmiştir. Öğrencilerin %20, velilerin %18 ve servis sürücülerinin de %4 oranında artışla soruya doğru cevap verdikleri görülmüştür.

  Trafikteki en önemli sorunlardan birisi olan cep telefonu kullanımı konusunda sorulan, ''Araç sürerken cep telefonu ile kulaklık yardımı ile konuşmak güvenli bir davranıştır'' sorusunda, öğretmenlerde %16, öğrencilerde %20, velilerde %18, servis sürücülerinde ise %32 oranında artış elde edilmiştir.  

''Araçların muayenesinin zamanında yapılması önleyici güvenlik tedbirlerinden bir tanesidir.'' sorusunda ise genel bilgi düzeyinin tüm gruplarda son derece yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna göre öğretmenlerin %100’ü, öğrencilerin %94’ü, velilerin %95’i ve servis sürücülerinin %95’i, araçların muayenesinin zamanında yapılmasının önleyici güvenlik tedbirlerinden bir tanesi olduğunu bilmektedir.

  Eğitim Programının Değerlendirme Sonuçları Olumlu

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı içinde 10 ilde yaklaşık 50 okula ulaşan 'Trafikte Gençlik Hareketi' eğitimiyle ilgili değerlendirmeler doğrultusunda, katılımcıların çoğu, projenin amaç ve hedeflerine tam olarak ulaştığını belirttiler.

  Trafikte Gençlik Hareketi Hakkında

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen Trafikte Gençlik Hareketi projesi, Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında yürütülüyor. Proje, 2012 yılında hayata geçirildi. Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Trafikte Gençlik Hareketi projesiyle öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve okul servisi sürücülerini trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

  Daha ayrıntılı bilgi için: www.trafiktegenclikhareketi.org adresini ziyaret edebilirsiniz