(haberindeks) İstanbul, 03.09.2013, Okan Üniversitesi, Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması’nı, 90. yıldönümünde farklı bir etkinlikle kutluyor. Tüm öğrencilere yönelik 1 dönemlik seçmeli ders olarak sunulan “90. Yılında Lozan ve Cumhuriyet Seminerleri”ni üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Şule Kut ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Azak verecek, ayrıca her hafta alanında uzman bir konuk da konuşmacı olarak katılacak. Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması’nın tarihsel, diplomatik, siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyolojik boyutlarını ortaya koymayı hedefleyen, zaman zaman belgesel gösterimlerinin de yapılacağı seminerlerde birçok başlık farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerce ele alınacak.

Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şule Kut ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Azak tarafından verilecek olan “90. Yılında Lozan ve Cumhuriyet Seminerleri” başlıklı derslerde öğrencilerin Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması’nı daha iyi anlaması ve tarihsel önemini kavraması amaçlanıyor. Tüm fakülte ve bölümlerden öğrencilerin seçmeli olarak alabileceği, 11 seminerden oluşan derste, aşağıdaki sorular ele alınacak:

  • Lozan Antlaşması’nın siyaset, uluslararası hukuk ve diplomasi tarihindeki yeri ve önemi nedir?
  • Antlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve ulusal sınırlarını nasıl ve ne şekilde belirlemiştir?
  • Lozan Antlaşması, Cumhuriyet’in hukuki yapısını ve vatandaşlık kavramını nasıl şekillendirmiştir?
  • Antlaşmanın ülke ekonomisi, dış ve iç siyaseti açısından kısa ve uzun vadeli sonuçları nelerdir?
  • Lozan Antlaşması, Cumhuriyet tarihi boyunca farklı siyasi aktörler tarafından nasıl algılanmış ve anlamlandırılmıştır?

Dersi seçmeli olarak alacak olan öğrencilerin, Güz Dönemi boyunca dersi takip etmeleri ve dönem sonunda da final sınavına girmeleri gerekiyor. Ders yükümlülüklerinin dönem sonu notundaki ağırlıkları ise “yüzde 50 devam ve katılım, yüzde 50 final sınavı” şeklinde olacak.